Web dev coach Vlaanderen

location :Antwerpen | Gent

Joboverzicht

Onze coaches zijn sherpa’s en kennen de sluiproutes in de bergen die onze leerlingen, ook wel juniors genoemd, veilig moeten helpen oversteken. Tijdens hun reis verwerven ze de soft en hard skills die de arbeidsmarkt vereist. Door ons pedagogisch kader, bestaande uit zeven pijlers, te hanteren, kunnen we onze junioren veilig naar de andere kant van de berg leiden, wat de start vormt voor hun carrière in de digitale wereld. 

Alleen gaan we sneller, maar samen geraken we verder!

Verantwoordelijkheden & taken

Als coach begeleid je de junioren van jouw web development promotie naar hun nieuw carrièrepad. Hierbij maak je actief gebruik van ons pedagogisch kader:

 • Je voorziet goed gestructureerde leer- en consolidatie-uitdagingen, steunend op ons actief pedagogisch kader: maïeutiek, project gebaseerd leren, zelfstudie, leren door zelf les te geven, etc. Zo zullen de junioren zichzelf na afloop kunnen bijscholen in de nieuwste technologieën. 
 • Je handhaaft, faciliteert, monitort en ondersteund je groep door middel van workshops, watches, standups etc. 
 • Je creëert een dynamiek van wederzijdse hulp in de groep. Dit door samenwerking eerder dan competitie centraal te stellen. 
 • Je beoordeelt de vooruitgang van je junioren door middel van geschreven code reviews, uitdagingen, certificaties etc. 
 • Je identificeert individuele leermoeilijkheden en pakt deze aan. Wanneer nodig, voorzie je individuele opvolging. 
 • Je stimuleert de deelname van jouw junioren aan code learning events, hackathons, externe projecten, meet-ups en watches. 
 • Je bent verantwoordelijk voor alle administratieve taken en deelname aan taken gerelateerd aan de inschrijving, opleiding en werving van junioren. Meer bepaald moet je een logboek bijhouden over zinvolle interacties, de dagelijkse aanwezigheden nemen, deelnemen aan de selecties en de evenementen van de opleiding promoten. 
 • Je moet leerlingen ondersteunen bij het vinden van een stage of job.

Je draagt ook je steentje bij aan de ontwikkeling van BeCode door:

 • Deel te nemen aan het verrijken van onze pedagogische reflectie door middel van openheid, samenwerking én co-creatie met onze groep van coaches én dit via diverse tools. 
 • Diverse projecten te ondersteunen, aanleunend bij jouw interesses en de behoeften van het bedrijf. 
 • Onze AI en web development promoties te ondersteunen.

Ben jij het nieuwe teamlid waar we naar op zoek zijn?

Bij een succesvolle coach is 80% van de junioren gesoftland in hun nieuw carrièrepad zes maanden na het einde van de opleiding. Om dit doel te kunnen bereiken, zoeken we iemand die: 

 • Aantoonbare werkervaring heeft. Dit kan zijn als web developer (front-end, back-end of fullstack) in een bedrijf of in IT-onderwijs. 
 • In staat is om complexe, dynamische websites en applicaties te optimaliseren. 
 • Bekend is met volgende technologieën: Git, HTML, CSS, JavaScript, SQL en een back-end taal naar keuze: PHP, .net/C#, Nodejs… Know-how van moderne frameworks zoals React, Vue, Laravel… is een pluspunt. 
 • Project management tools (zoals Trello), Google Suite en LinkedIn kan gebruiken. 
 • Graag werkt in het Engels en vloeiend Nederlands spreekt. 
 • Zich, indien nodig, kan verplaatsen in Vlaanderen (en in België in zijn  geheel) voor projecten, de ondersteuning van andere teams, etc. 

BeCode draagt haar sociale missie hoog in het vaandel. Om deze missie te kunnen bereiken, verwachten we van onze coaches dat ze: 

 • Onze 10 soft skills respecteren: teamspeler, leiderschap, teammanager, oplossingsgericht denkvermogen, klantgericht werken, veranderingsenthousiast, spreken in het openbaar, continue bijleren, copywriter, betrouwbaar.
 • Blijk geven aan onze missie door mensen hun vaardigheden te helpen verbeteren aan de hand van onze actieve pedagogie. 
 • Geduldig en empathisch zijn: goed kunnen luisteren, op gelijke voet staan met de junioren, het perspectief van collega’s kunnen begrijpen, geen oordelen vellen.
 • Enthousiast zijn om bij te leren: een passie hebben voor technologie en onderwijs, de doorbraken in het domein op de voet volgen én deze ontwikkelingen delen met je collega’s en junioren.

De job in een notendop

 • Team: Coachesteam Vlaanderen – ondersteuning van web development en AI. 
 • Rapporteert aan: Head of Region Vlaanderen.
 • Gevestigd in: Gent of Antwerpen. 
 • Reizen: In niet-COVID-tijden is het mogelijk dat je moet reizen naar of moeten werken in een welbepaalde BeCode-campus, afhankelijk van de noden van het bedrijf. 

Bij BeCode hebben we één missie: de digitale talenten van morgen helpen openbloeien. We geloven dat onderwijs alles mogelijk maakt. Daarom organiseren we sinds 2017 inclusieve coding bootcamps om werkzoekenden een carrière te helpen starten in de ICT-sector, meer bepaald als AI data operator, web developer, DevSecOps operator, SAP eindgebruiker of SAP consultant. En daar laten we het niet bij.