Recruiter Antwerpen

location :Antwerpen

Jobomschrijving 

Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie van potentiële BeCode-kandidaten. Je ontwerpt campagnes die mensen targetten die ver van de arbeidsmarkt staan én die de verschillende doelgroepen aanspreken die aansluiten bij BeCode’s sociale missie: NEETs, laaggeschoolden, langdurig werklozen, vrouwen, mensen met een migrantenachtergrond,… Je maakt hen bewust van het potentieel dat een carrière in ICT met zich mee kan brengen.  

Verantwoordelijkheden en taken

Om kandidaten te kunnen werven en selecteren voor een opleiding bij BeCode, ben je verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met relevante organisaties, om zo het vertrouwen van de gewenste doelgroepen te bereiken en op te bouwen:
  • Sociale huisvestingsprojecten
  • Job coaching organisaties
  • Jongerenorganisaties
  • Migrantengemeenschappen
  • Sportcentra
  • OCMW
  • VDAB
  • Enz. 
 • Het opzetten van marketingcampagnes die gericht zijn op specifieke doelgroepen om zo het bereik en de conversie te maximaliseren. Dit omvat het identificeren van geschikte kanalen en engagementmethoden binnen het beschikbare budget. Deze kunnen onder andere (niet-limitatief) zijn:
  • Sociale media campagnes
  • Online reclame (google adwords, youtube ondertitels, spelplatformen, enz.)
  • Het voeren van campagnes “op straat”
  • Deelname aan evenementen & beurzen
  • Enz.
 • Het uitvoeren van de opgezette campagnes om kwalitatieve kandidaten te werven voor de toekomstige opleidingen. 
 • Het voortdurend zoeken naar relevante boodschappen en engagementskanalen voor elke doelgroep die BeCode vanuit zijn sociale missie tracht aan te spreken. 
 • Het organiseren van evenementen (binnen het beschikbare budget) om het bereik en de conversie te maximaliseren. Bijvoorbeeld:
  • Infosessies en opendeurdagen
  • Code-initiaties
  • Enz. 
 • Het opvolgen van de vooruitgang van de potentiële kandidaten tijdens de verschillende fasen van de registratieprocedure. Dit omvat het invullen van het registratieformulier, het uitwerken van de oefeningen op het online oefenplatform, het afnemen van selectie-interviews en het aanreiken van feedback na de selecties. De focus ligt op het maximaliseren van de conversie bij kandidaten met veel potentieel. 
 • Het organiseren van selectie-interviews met potentiële kandidaten om zodoende te kunnen kiezen voor kandidaten die matchen met BeCode’s visie en aanpak. Je bent ook verantwoordelijk voor het geven van feedback aan de kandidaten. 
 • Het overdragen van de geselecteerde kandidaten aan het betreffende coachingsteam. 
 • Verslaggeving over het aanwervingsproces. 

Je maakt deel uit van het recruitment team en rapporteert aan de Head of Region. 

Als lid van BeCode wordt er van jou verwacht dat

 • Je een uitstekende teamplayer bent die anderen ondersteunt waar en wanneer je maar kunt. 
 • Je een oplossingsgerichte mindset hanteert en in elk probleem een kans ziet. 
 • Je bijdraagt aan onze wens om onszelf voortdurend te verbeteren. 
 • Je BeCode’s waarden van sociale integratie en eerlijke behandeling tussen de geslachten, religies en andere verschillen die ons alleen mens maken omhelst. 

Vaardigheden

 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Goede kennis van marketingcampagnes, sociale media,…
 • Een creatieve geest,je bent in staat om out of the box te denken.
 • Je bent in staat om zakelijke kansen te ontwikkelen en nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren.
 • Je hebt een passie voor het nastreven van maatschappelijke doelstellingen.
 • Je werkt doelgericht.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en Engels.

 

Perks of the Job

Social Impact

Your skills will help people far away from employement easy to grow coding skills and enter the job market. You’ll help make our society better – 25 people at a time.

Failing Forward

To achieve our mission, we need to experiment and find new, more efficient ways to train, to recruit and to solve problems. At BeCode, we embrace failure as a way to learn and to improve.

Strongly dedicated team of awesome people

We come from very diverse backgrounds, we don’t care about your past, your religion nor your believes, as long as you share our values of radical inclusiveness, you are reliable and a great team player driven by the will to help people turn their life around. 

Perks

Interested?! Fill in a short form and we ‘ll get back to you

Use the button below, it will lead you to a Google Form. This way, your application lands safely in our hiring pipeline. We’ll get back to you within a few days!