R&D projecten in België en Europa

Om onze impact te maximaliseren en de permanente educatie van volwassenen met behulp van actieve leermethoden te bevorderen, voert BeCode verschillende projecten uit, waarbij een breed scala aan publieke en private partners op nationaal en internationaal niveau betrokken zijn.

White Hacker

In het kader van dit ESF-project zal BeCode een aantal specifieke modules ontwikkelen voor ICT-medewerkers van bedrijven die zich willen verdiepen in de cybersecurity aspecten van hun werk.

ARINTAPP

In dit ESF-project zal BeCode een aantal specifieke modules ontwikkelen voor ICT-medewerkers van bedrijven die de AI-aspecten van hun werk willen bestuderen.!

EUnited We Code

Dit Erasmus+-project wil “best practices” uitwisselen op het gebied van van inclusief volwassenenonderwijs in digitale vaardigheden, om de toegang tot de digitale wereld voor iedereen te waarborgen, ongeacht geslacht, etnische afkomst, sociale status, opleidingsniveau, enz.

Learning2gether

Dit door Erasmus+ gefinancierde project heeft tot doel de kenniskloof tussen generaties te overbruggen. Via een innovatief online platform kunt u straks leren over, maar ook kennis van digitale en soft skills delen met andere burgers uit de hele Europese Unie.

Free to Code

Het project wil gedetineerden helpen terug in de maatschappij te integreren (18-60) en dit door middel van een innovatief opleidingsprogramma, startend bij digitale geletterdheid, de basis van het programmeren tot en met ontwikkeling van ondernemerschapsattitudes.

White Hacker

CS-centric software bij Vlaamse bedrijven

Learning2gether

 

ARINTAPP

Naar slimme ARTificiële INTelligentie APPlicaties

Free to Code

Programmeren voor gedetineerden

 

EUnited We Code

Afstemmen van methodologieën om programmeervaardigheden te ontwikkelen