Research & development projecten

Om onze impact te maximaliseren én permanente educatie voor volwassenen, steunend op actieve leermethodes, te bevorderen, maakt BeCode deel uit van diverse projecten waar een breed scala aan publieke en private partners op nationaal en internationaal niveau bij betrokken is. 

Onze research en development projecten

White Hacker

In het kader van dit ESF-project heeft BeCode een aantal specifieke modules ontwikkeld voor ICT-medewerkers die zich willen verdiepen in de cyber security aspecten van hun job. Nadat ze deze modules succesvol hebben afgerond, kunnen ze de basisprincipes van veilige cloudtoepassingen toepassen op remote infrastructeren die gebruik maken van providers zoals AWS of Azure (en hun diensten). 

Artintapp

In het kader van dit ESF-project heeft BeCode een aantal modules ontwikkeld voor ICT-medewerkers die zich willen verdiepen in de AI-aspecten van hun job. Tijdens dit opleidingstraject zullen ze kennis verwerven van Natural Language Processing en leren ze op een praktijkgerichte manier hoe ze grote hoeveelheden documenten en e-mails automatisch kunnen classificeren.

EUnitedWeCode

Dit Erasmus+ project richt zich op het uitwisselen van de beste praktijken met betrekking tot digitale vaardigheden in het inclusief volwassenenonderwijs. Zo hoopt men iedereen, ongeacht geslacht, etnische afkomst, sociale status, opleidingsniveau, toegang te verlenen tot de digitale wereld

Learning2gether 

Dit door Erasmus+ gefinancierde project heeft als doel om de generatiekloof op het gebied van kennis te overbruggen. Via een innovatief online leerplatform kun je kennis over tech en soft skills vergaren, maar ook delen met andere burgers uit de gehele Europese Unie. 

Free to Code

Als onderdeel van dit project werd een innovatief opleidingsprogramma ontwikkeld om gedetineerden, tussen 18 en 60 jaar oud, te leren coderen. Door de nadruk te leggen op digitale geletterdheid en de basisbeginselen van het coderen én door hen de nodige zakelijke en ondernemerschapsattitudes bij te brengen, moet hun reïntegratie in de samenleving vlotter verlopen.

Code for Teens

In het kader van dit door Bedigital.brussels gefinancierde project, bundelden Coderdojo en BeCode hun krachten om Brusselse tieners warm te maken voor de IT-sector. Dit door hen kennis te laten maken met programmeren via leuke én aangename codeerworkshops. Tot nu toe hebben we 19 workshops georganiseerd, waarbij 380 tieners reeds kennis maakten met de wondere wereld van coderen.

DIG IT

Met dit project, in samenwerking met Voka Oost-Vlaanderen, hopen we de drempels naar tewerkstelling voor vrouwen met een migratieachtergrond te verlagen. Via opleiding en coaching op maat wil BeCode deze vrouwen begeleiden naar een duurzame job in een toekomstgerichte sector, IT.

Digiskills op maat

Digitale vaardigheden worden in zowat elke job belangrijker. Toch aarzelen bedrijven om in deze broodnodige vaardigheden te investeren. Als onderdeel van dit project trachten we de digitale noden en de remmingen bij werkgevers en werknemers in kaart te brengen. In een volgende fase wordt, mits een piloottraject, gepoogd om de digitale kloof bij tien bedrijven, die open staan voor reskilling, te dichten.

Digital Wallonia

Om de digitale kloof in Wallonië te dichten, slaan we de handen in elkaar met Digital Wallonia en de Waalse regering. Het doel? De BeCode-opleidingen uitrollen in Charleroi én Luik om ook daar werkzoekenden aan een duurzame baan te helpen.

ESF Vlaanderen

Door onze web development opleiding naar Limburg te brengen, wilden ESF Vlaanderen en BeCode werkloze Limburgers helpen om de nodige tech en soft skills te ontwikkelen om zo een carrière uit te kunnen bouwen in een toekomstgerichte sector, IT. Door deel te nemen aan één van onze vier web development promoties, wisten maar liefst 80 Limburgers de digitale vaardigheden van vandaag en morgen te ontwikkelen.

JP Morgan Foundation

De COVID-19-pandemie verandert de wereld van werk. Met de steun van de JP Morgan Foundation kunnen we aangepaste programma’s ontwikkelen om meer kwetsbare kandidaten aan te werven én op te leiden in onze Brusselse programma’s. 

Contacteer ons

Houria Toulni

Houria Toulni

houria.toulni@becode.org