Arintapp

In het kader van dit ESF-project heeft BeCode een aantal specifieke modules ontwikkeld voor ICT-medewerkers van bedrijven die zich willen verdiepen in de AI-aspecten van hun job.

Een project ondersteund door

Doel van het project

In het kader van dit project heeft BeCode een aantal specifieke modules ontwikkeld voor ICT-medewerkers van bedrijven die zich willen verdiepen in de AI-aspecten van hun job.

Daarin werden een aantal componenten van het curriculum voor werkzoekenden herwerkt én werd een format ontwikkeld dat de actieve pedagogie bewaakt. De deelnemers worden zo uitgenodigd om hun verworven kennis onmiddellijk toe te passen op hun bedrijfscase. 

Dit project wordt ondersteund door het Europees Sociaal Fonds.

Projectdoelstellingen

De opleiding is gericht op de ontwikkeling van expertcompetenties bij ICT-medewerkers, voornamelijk programmeurs, die zich willen verdiepen in de ontwikkeling van AI-toepassingen.

Een Python-developer met begrip van de basisbeginselen van AI, is een computerspecialist die werkt aan het oplossen van problemen met betrekking tot AI en het ontwikkelen van AI-toepassingen. Er is een grote vraag naar deze profielen aangezien artificiële intelligentie en machine learning in opmars zijn in verschillende delen van de IT-industrie.

De taak van een Python-developer met begrip van AI, bestaat eruit om data van verschillende bronnen te cultiveren en te analyseren én de benodigde informatie uit deze data te halen met behulp van AI. Deze informatie stelt een bedrijf in staat om zijn activiteiten te optimaliseren en op toekomstige noden te anticiperen.

Een belangrijk deel van zijn werk beslaat het aanleveren van de resultaten van zijn analyses aan de klant, zowel intern als extern, in diverse formats zoals rapporten, presentaties of dashboards.

Een Python-developer met een basiskennis van AI, werkt met bibliotheken, algoritmes, en andere hulpmiddelen om zo de groei van het veld te bevorderen. Bijgevolg kunnen ze tewerkgesteld worden in diverse sectoren: gezondheidszorg, detailhandel, …

In het bezit zijn van extensieve ontwikkelingsvaardigheden en statistische behendigheid én wel bekend zijn met datavisualisatie is van vitaal belang. Eveneens moeten ze notie hebben van bedrijfsprocessen én database  querying.

In dat opzicht is een Python-developer met een basisbegrip van AI verantwoordelijk voor: het uitvoeren van een probleemanalyse, de keuze van de technische oplossing, de ontwikkeling van technische functionaliteiten, de naleving van de best code practices en het testen en valideren van de gecreëerde oplossing. 

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor: het opleiden van de eindgebruikers eens het eindproduct aangeleverd is, het ondersteunen van de gebruikers en het corrigeren van problemen met het product wanneer dit gemeld wordt door de klant.

Doelgroep

Elke Vlaamse onderneming kan mogelijks baat hebben bij de inzet van AI-toepassingen. De opleiding is gericht op alle bedrijven die een goed basisbegrip hebben van wat AI voor hun organisatie zou kunnen betekenen en die een eerste idee hebben van een mogelijke implementatie.

We richten ons op organisaties die reeds een intern ICT-team ter beschikking hebben, dus niet naar de bedrijven die uitsluitend beroep doen op consultants en/of integratoren voor ICT-implementaties.

De opleiding is toegankelijk voor de ICT-medewerkers van deze bedrijven, of ze nu voorkennis hebben van de programmeertaal Python of niet.

Projectfases

  • Markvalidatie & co-creatie: december 2019 – oktober 2020.
  • Ontwikkeling opleiding: maart 2020 – november 2020.
  • Pilootproject: december 2020 – mei 2021.

Contacteer ons

Houria Toulni

Houria Toulni

Contact voor operationele vragen

houria.toulni@becode.org

Liesbeth Debruyn

Liesbeth Debruyn

Contact voor vragen omtrent het curriculum

liesbeth.debruyn@becode.org