Digital Belgium Skills Fund

De digitale kloof in België dichten
Het Digital Belgium Skills Fund en BeCode trachten samen de digitale vaardigheden van de Belgische beroepsbevolking aan te scherpen.
Het project wordt ondersteund door

Projectsamenvatting

In het kader van dit project organiseert BeCode ICT-trainingen in heel België. Deze zijn toegankelijk voor burgers van alle achtergronden. BeCode is een non-profit organisatie die gemotiveerde én enthousiaste mensen door gratis onderwijsprogramma’s nieuwe vaardigheden wenst aan te leren zodat ze later in een toekomstgerichte sector kunnen werken, namelijk ICT. Het project wordt ondersteund door het Digital Belgium Skills Fund.

Projectdetails

Projectdoelstellingen

2017 In Code We Trust BeCode vzw wil mensen, ongeacht hun achtergrond of voorkennis, opleiden tot professionele programmeurs. Zo hoopt het vanuit een sociaal inclusief perspectief een antwoord te bieden op het nijpend tekort aan digitaal opgeleide werknemers. We zijn er bij BeCode van overtuigd dat concreet toekomstperspectief radicalisering kan tegengaan. We startten met een pilootproject op twee Brusselse locaties waarbij we de nodige expertise en ervaring trachtten te vergaren om het “Simplon”-model aan te passen aan de Belgische context. Gezien het groot aantal potentiële studenten én de grote hoeveelheid in te vullen vacatures was het erg belangrijk om ruimer te denken dan ons project in Brussel. Tijdens de opstart van dit pilootproject, lagen er ook al concrete plannen op tafel voor een campus in ten minste één bijkomende stad, Charleroi. Door te kiezen voor deze aanpak zou BeCode namelijk snel scholen kunnen oprichten in heel België.
2018 BeCode: regio-overschrijdende uitbreiding Na een succesvol pilootproject in Brussel, volgde een regio-overschrijdende uitbreiding naar Vlaanderen en Wallonië als onderdeel van een tweede DBSF-project. Zowel in Antwerpen als Charleroi startten er meerdere klassen op waardoor ongeveer 250 werkzoekenden werden omgeschoold tot junior web developers.
2019 BeCode – Activering van werkgevers voor duurzame programmeertraining Om het aanbod aan en de doorstroming van goed opgeleide technische profielen naar de Belgische arbeidsmarkt op lange termijn te kunnen verzekeren, moeten werkgevers actief betrokken worden bij de opleiding van deze profielen. Hierbij is het van groot belang dat ze bijdragen aan de financiering van deze opleiding, net omdat zij later de belangrijkste klanten zijn. Bij BeCode gingen we op zoek naar een oplossing voor het nijpend tekort aan arbeidskrachten, waarbij de focus lag op het aanboren van nieuwe talenten, in het bijzonder laaggeschoolden, langdurig werklozen en anderstaligen. Hierbij steunen we op een financieringsmodel waarin zowel werkgevers als overheidsactoren hun steentje moeten bijdragen. Bij BeCode vinden we het belangrijk om werkgevers te betreken bij verschillende fasen van de bestaande basisopleiding tot web developer, maar we werken ook programma’s op maat van hun bedrijf uit.
2020 Deskundige digitale vaardigheden als weg naar duurzame werkgelegenheid Veel NEET-jongeren (not in employment, education or training) en ouderen met een zware job, beschikken over een goede basis aan digitale vaardigheden én hebben belangstelling voor de ICT-sector. We trachten het expertiseniveau van de meest gemotiveerde kandidaten dan ook aan te scherpen in één van de domeinen waar momenteel het meeste vraag naar is op de arbeidsmarkt: Python ontwikkeling met AI fundamentals, Data AI Development, DevSecOps of Cloud Development. Een bedrijfsstage moet de studenten voorbereiden op hun nieuwe carrière in de ICT-sector. Om de overgang naar de arbeidsmarkt vlot te laten verlopen, begeleiden we onze studenten in dit proces. Niet enkel onze nauwe samenwerking met globale marktleiders als Microsoft, Euroclear en AWS, biedt onze studenten mogelijkheden. Ook via studentenprojecten, meetups, workshops en hackatons brengen we hun tijdens de opleiding in contact met bedrijven die concrete vacatures hebben in ICT.

Doelgroepen

The Digital Belgium Skills Fund ondersteunt de digitale ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen, voornamelijk van zij die sociaal kwetsbaar zijn. Het doelpubliek van BeCode’s opleiding bestaat voornamelijk uit jongvolwassenen die werklooszijn door een tekort aan diploma’s (vroegtijdig verlaten van de school), een gebrek aan professionele ervaring, een tekort aan soft skills en technische vaardigheden of een langdurige periode van werkloosheid.

Contacteer ons

Sarah Unger

Sarah Unger

CFO

sarah@becode.org