EUnited We Code

EUnited We Code is een Erasmus+-project dat de socio-professionele integratie wil bevorderen door het aanscherpen van digitale vaardigheden.

Een project ondersteund door

Het EUnited We Code-project wordt medegefinancierd door het Erasmus+-programma.

Doel van het project

Iedereen gelijke kansen bieden bij de digitalisering van onze economie en samenleving, is één van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie. Om dit doel te kunnen realiseren, werden drie belangrijke actiepunten in kaart gebracht: de ontwikkeling van digitale infrastructuren, de verspreiding van digitale vaardigheden en het versterken van ieders vermogen om geïnformeerd te zijn. EUnited We Code heeft als doel de ontwikkeling van digitale vaardigheden te bevorderen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de digitale wereld, ongeacht geslacht, etnische afkomst, sociale status, diploma, etc.

Details van het project

EUnited We Code tracht een tweeledig Europees probleem te tackelen: een zeer hoge werkloosheidsgraad, gekoppeld aan een digitale kloof die enkel en alleen groter wordt door het gebrek aan opleidingen gericht op het ontwikkelen van digitale basiscompetenties. Om deze kloof te dichten, leek het versterken en verspreiden van een actieve pedagogie voor mensen met een kwetsbare achtergrond door de manier van rekruteren en de plaats van de coaches in het opleidingsproces te optimaliseren, het uitgangspunt. Om het nastreven van deze sociale missie eenvoudiger te maken, werden drie instrumenten ontwikkeld: een digitaal kompas, een mobiliteitsprogramma en een aanwervingsgids. 

Het digitale kompas is een interactief online platform waar de coaches elkaar vragen kunnen stellen of hun ervaringen en moeilijkheden kunnen uitwisselen of bediscussiëren. Dit platform heeft als doel om de synergie tussen de coaches te versterken zodat iedereen kan groeien in zijn rol.

Het mobiliteitsprogramma moet de coaches uit het Simplon-netwerk in contact brengen met opleidingscentra in heel Europa én hen de unieke kans bieden om ervaring op te doen in het buitenland. 

Ten slotte werd er een wervingsgids ontwikkeld bestaande uit drie pijlers: aantrekken, beoordelen en onboarden. Deze gids bestaat uit verschillende onderdelen om de drie eerder genoemde fases vlotter te doorlopen: een lijst van platformen waar nieuwe coaches gevonden kunnen worden, een pakkende boodschap die gedeeld kan worden op sociale media, het profiel van een ideale kandidaat, een functieomschrijving, de verschillende stappen in het wervingsproces, een interviewhandleiding, een evaluatietabel en een paspoort. 

Doelgroep

Dat digitaal een krachtig instrument is voor sociale inclusie, is geen geheim meer. Maar laten we eerlijk zijn, er is altijd ruimte voor verbetering. Door verschillende partners uit het (digitale) onderwijsveld hun ervaringen te laten uitwisselen, werd een Europees netwerk van sociale codeerscholen uitgebouwd. Dit moet nog meer mensen die ver van de arbeidsmarkt staan,  helpen om hun leven een nieuwe wending te geven.

Partners

Hoe kun je sociaal-professionele integratie beter bevorderen dan door samen te werken met partners die je missie delen, dachten we. Daarom hebben we onze krachten gebundeld met Simplon France, Simplon Roemenië, Factory F5 en POUR LA SOLIDARITÉ om onze sociale, inclusieve en co-educatieve visie op de digitale sector verder te ontwikkelen en te verdedigen.

Projectfases

  • November 2018: Start van het project.
  • Eind juni 2019: Hackathon.
  • November 2019: Finale conferentie.

Contacteer ons