Free to Code

Dit mede door Erasmus+-gefinancierde project wil gevangenen de kans bieden om de felbegeerde digitale vaardigheden te ontwikkelen. Samen met partners uit de hele Europese Unie heeft BeCode een opleidingstraject ontwikkeld dat deze mensen moet helpen om hun leven over een andere boeg te gooien eens ze hun straf hebben uitgezeten. 

Een project ondersteund door

Het Free to Code project wordt medegefinancierd door het Erasmus+-programma KA2 – Strategische samenwerkingsverbanden voor volwasseneneducatie. Erasmus+ is het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (2014-2020). 

Doel van het project

Coderen wordt een steeds belangrijkere vaardigheid in tal van sectoren en beroepen. Free to Code, een project dat medegefinancierd wordt door Erasmus+, tracht gedetineerden tussen 18 en 60 jaar oud daarom een tweede kans te geven door hen te leren coderen. Het verwerven van één van de belangrijkste vaardigheden van de 21e eeuw, moet hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en zo hun re-integratie in de maatschappij vergemakkelijken eens ze hun straf hebben uitgezeten.

Details van het project

Het verbeteren van de digitale competenties van volwassenen en gedetacheerde studenten is topprioriteit voor het Europese onderwijssysteem. Om een opleidingsprogramma te kunnen ontwikkelen dat rekening houdt met de behoeften van de doelgroep én inspeelt op de gelijkenissen en verschillen tussen de verschillende landen, werd een grondige analyse uitgevoerd. Deze analyse was gericht op het identificeren van attitudes en kenniskloven met betrekking tot coderen en computational thinking.

Op basis van de resultaten van deze analyse werd een inclusief, multifunctioneel e-learning platform ontwikkeld om gedetineerden te helpen de nodige hard en soft skills te verwerven. Om aan alle gevangenisregels in Europa te voldoen, kon het materiaal gedownload worden voor offline gebruik. 

Door middel van theorie, interactieve oefeningen en programmeringsspelletjes, hebben de gedetineerden geleerd over digitale geletterdheid, eveneens als de basisbeginselen van coderen én hebben ze soft skills verworven zoals probleemoplossend denken, teamwork en analytisch denken.

Doelgroep

Met behulp van een niet-formele en informele methodologie kregen gedetineerden tussen 18 en 60 jaar de kans om één van de belangrijkste vaardigheden van de 21e eeuw te verwerven.

Partners

Projectfases

  • November 2018 – September 2019: Intellectuele output 1 – Verslag omtrent de beste praktijken op het gebed van coderen voor gedetineerden.
  • September 2019 – Februari 2021: Intellectuele output 2 – Ontwikkeling en beproeving van het opleidingsplatform Free to Code. 

Contacteer ons

Dankzij dit project heeft BeCode de nodige instrumenten ontwikkeld om gedetineerden te helpen om hun kansen op re-integratie te vergroten. Werkt u zelf in een gevangenis én wilt u deze kans grijpen om het leven van de gedetineerden te verbeteren? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.