ARINTAPP

Towards smart ARTificial INTelligence APPlications

The project is supported by :

As part of this project BeCode wants to develop a number of specific modules for ICT employees of companies who want to study the AI aspects of their job. A number of components of the existing curriculum for jobseekers will be reworked and a format will be sought that safeguards the active pedagogy and allow participants to apply their new insights straight to their own business cases. The project is supported by the European Social Fund.

AI Brain

ARINTAPP: Naar slimme ARTificiële INTelligentie APPlicaties

Project samenvatting

In het kader van dit project wil BeCode een aantal specifieke modules ontwikkelen voor ICT-medewerkers van bedrijven die zich willen verdiepen in de AI-aspecten van hun job. Daarin zullen zowel een aantal componenten van het curriculum voor werkzoekenden herwerkt worden én zal een format gezocht worden dat de actieve pedagogie bewaakt vanuit toepassingen op de eigen bedrijfscases.

Doelgroep van de BeCode opleiding

Elke Vlaamse onderneming kan potentieel baat hebben bij de inzet van AI-toepassingen. De opleiding is gericht op alle ondernemingen die reeds een goed basisbegrip hebben van wat AI voor hun onderneming zou kunnen betekenen en minstens een eerste idee hebben van een mogelijke implementatie.

We richten ons wel op organisaties die reeds een intern ICT-team ter beschikking hebben, dus niet naar de bedrijven die uitsluitend op consultants en/of integratoren beroep doen voor ICT-implementaties.

De opleiding zal openstaan voor de ICT-medewerkers van deze bedrijven, of ze nu voorkennis hebben van de programmeertaal Python of niet (afhankelijk van de voorkennis kunnen ze later instappen in het modulaire traject).

Inhoud van de BeCode opleiding

De opleiding is gericht op de ontwikkeling van expert competenties voor ICT-medewerkers (vnl. programmeurs) die zich willen verdiepen in de ontwikkeling van AI-toepassingen.

De Python developer met AI fundamentals is een computerspecialist die werkt aan artificial intelligence problemen en technologieën. Deze IT-professionals maken deel uit van een groep werknemers waar een grote vraag naar is aangezien artificial intelligence en machine learning in opmars is verschillende delen van de IT-industrie.

De taak van een Python developer met AI fundamentals is om data van verschillende bronnen te cultiveren en analyseren om vervolgens uit deze data de nodige informatie te halen met behulp van artificiële intelligentie. Deze informatie stelt een bedrijf in staat stelt om zijn activiteiten te optimaliseren en toekomstige noden te anticiperen.

python

Een belangrijk onderdeel van het werk bestaat erin klanten (zowel intern als extern) te voorzien van de resultaten van de diverse analyses en dit in verschillende vormen (rapporten, presentaties, dashboards, …), door middel van web development of een interface met “Dashboards”.

Een Python developer met AI fundamentals werkt met bibliotheken, algoritmes, en andere hulpmiddelen om zo de artificiële intelligentie sector te bevorderen. Deze professionals kunnen werken aan verschillende types van artificiële intelligentie in verschillende industrieën: gezondheidszorg, kleinhandel, ...

In het bezit zijn van extensieve ontwikkelingsvaardigheden en statistische behendigheid als wel bekend zijn met datavisualisatie is essentieel voor deze developers aangezien ze ook bekend moeten zijn in de bedrijfsprocessen waaraan ze werken en database querying.

In dat opzicht is de Python developer met AI fundamentals verantwoordelijk voor:

 • De probleemanalyse

 • De keuze van de technische oplossing (solution)

 • De ontwikkeling van alle technische functionaliteiten

 • De naleving van “coding best practices”

 • Het testen en valideren van de gecreëerde oplossing (solution)

Bijkomend neemt de Python developer met AI fundamentals ook deel aan:

 • Het trainen van de eindgebruikers bij aflevering van het product

 • Technische ondersteuning gedurende het gebruik van het product

 • Het corrigeren van problemen met het product wanneer dit gemeld wordt door de klant

Een Python developer met AI fundamentals focust zich daarbij op 6 activiteiten:

 • Technische analyse

 • Ontwerp

 • Programmeren

 • Testen en validatie

 • Technische ondersteuning

 • Technische controle

Om deze 6 activiteiten te kunnen toepassen in algemene werkomstandigheden, moet de Python developer met AI fundamentals over de volgende competenties bezitten:

 • Begrip hebben van de bottlenecks van een project (deadlines, budget, verwachte functionaliteit, ...)

 • Het ontwerp en de ontwikkeling van het product: ontwerptechnieken, modellering en applicatie architectuur, flexibele werkwijzen, programmeertalen en tools, ...

 • In staat zijn een functionele analyse te doen van het project zijn benodigdheden om zo een technische oplossing voor te kunnen stellen

 • Onderzoeksverbeteringen in Machine Learning algoritmen aanbrengen

 • Het gebruiken van Machine Learning op een set van data inputs in een software development lifecycle

 • Data mining

 • Pattern matching

 • Pattern recognition

 • Het trainen van Machine Learning gebaseerde software voor het uitvoeren van domein specifieke taken (fotoherkenning, object detectie, bio-informatie, autonome voertuigen, …)

 • Beheersen van de meest gebruikte programmeertalen in AI

 • Managen van tools in een operationele manier zoals een CMS (Content Management System), frameworks en code editors

 • Problem solving

 • Autonomie: het uitvoeren van objectieven van een project in combinatie met het respecteren van de deadlines

 • Flexibel en polyvalent zijn, substantiële voorstellen formuleren en de problemen van het beroep begrijpen

 • In team kunnen werken

 • Zichzelf doorlopend kunnen bijscholen in nieuwe programmeer technieken, evoluties in de IT/AI-sector en bij de technische software

Project fases

Het project zal in verschillende fases verlopen:

 1. 1

  Markvalidatie & co-creatie (december 2019-oktober 2020)

 2. 2

  Ontwikkeling opleiding (maart 2020-november 2020)

 3. 3

  Pilootopleiding (december 2020-mei 2021)

Indien u verdere informatie wenst over deze opleiding, aarzel dan niet contact op te nemen met Karen Boers

karen@becode.org