DIG IT

From unemployed to junior web developer, yes we can!

The project is supported by :

As part of this project BeCode wants to develop a number of specific modules for ICT employees of companies who want to study the AI aspects of their job. A number of components of the existing curriculum for jobseekers will be reworked and a format will be sought that safeguards the active pedagogy and allow participants to apply their new insights straight to their own business cases. The project is supported by the European Social Fund.

Van niet-beroepsactief tot junior webdeveloper, yes we can!

In onze krappe arbeidsmarkt blijven vacatures openstaan. Vooral de vraag naar digitaal talent groeit explosief, maar waar vinden we nog IT-talent? Er is nog veel onontgonnen potentieel bij de niet-arbeidsactieven.

Daarom willen Voka Oost-Vlaanderen en BeCode met DIG IT vrouwen met een migratieachtergrond begeleiden naar een duurzame job, via opleiding en coaching op maat.

woman-talk

Heel wat competenties bevinden zich volgens ons bij personen die nu geen actieve rol opnemen op de arbeidsmarkt, de zogenoemde niet-beroepsactieven.

Onderzoek toont in Gent enerzijds een relatief lage vertegenwoordiging van vrouwen met een migratieachtergrond. Anderzijds blijkt dat deze vrouwen vaak reeds over sterke digitale skills beschikken.

We denken dat IT-jobs de nodige flexibiliteit bieden om bestaande drempels naar werk (bv. zorg voor gezin) te overbruggen. We stellen tegelijkertijd een groeiende vraag naar digitale vaardigheden vast, in alle sectoren, voor diverse jobs.

Voka Oost-Vlaanderen biedt met DIG IT een antwoord op de vraag naar geschoold digitaal talent. Niet-beroepsactieve vrouwen met een migratieachtergrond uit het Gentse willen we samen met onze partners via outreaching vinden én overtuigen om een opleiding tot junior webdeveloper te volgen, met aangepaste coaching.

Vervolgens faciliteren we de weg naar werk door hen in contact te brengen met werkgevers met IT-vacatures in de sectoren ICT, industrie, bankwezen, communicatie,…

graduated

Stages effenen daarbij de weg naar werk. We begeleiden ook de werkgevers bij het overbruggen van eventuele drempels. Zo worden de jobs duurzame jobs.

Voka Oost-Vlaanderen neemt binnen dit ESF-project de rol van promotor op en begeleidt de werkgevers. Partner BeCode benadert de doelgroep en verzorgt de opleiding tot junior webdeveloper. Beide organisaties kunnen bogen op tonnen ervaring.

Ben je werkgever ?

  • Je wil je vacatures voor digitaal talent invullen?
  • Je wil een stage aanbieden?
  • Je wil info over DIG IT: doelgroep, opleiding, begeleiding naar werk?

Ben je consulent ?

  • Je hebt contact met de doelgroep, nl. niet-beroepsactieve vrouwen met een migratieachtergrond?
  • Je wil mensen toeleiden naar DIG IT?
  • Je wil info over DIG IT: doelgroep, opleiding, begeleiding naar werk?