Pedagogisch kader

BeCode’s pedagogische aanpak evolueert voortdurend en steunt op zeven pijlers die het leerproces van de groep moeten vergemakkelijken en beschermen, én die iedereen moeten helpen om de soft skills van een echte digitale paracommando te ontwikkelen. Ons doel bestaat eruit om van elk van onze studenten om te vormen tot een betrouwbare teamspeler, maar evenzeer om zijn/haar leergierigheid te prikkelen én hem/haar te stimuleren een oplossingsgerichte mentaliteit te ontwikkelen.

De zeven pijlers van ons pedagogisch kader

1. Actieve leermethodes: leren door te doen

Bij BeCode leren onze junioren al doende. Ze leren hun verworven vaardigheden toepassen op concrete projecten én dit individueel of in groepsverband.

Onze leeromgeving kan vergeleken worden met een bedrijfsomgeving. Onze studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerven van de nodige vaardigheden en worden hierbij ondersteund door onze coaches.

2. Gedifferentieerd leren: student als project

Onze coaches interviewen regelmatig de juniors om zo op de hoogte te blijven van hun persoonlijk traject én hen de mogelijkheid te bieden om moeilijkheden, twijfels, ideeën of persoonlijke kwesties met hen te bespreken. Voor het grootste deel van het opleidingstraject volgen we een gezamenlijk parcours. Toch bieden de coaches, indien relevant, leerlingen met moeilijkheden of meer gevorderde behoeften extra materiaal aan.

3. Meta-leren: help jezelf door anderen te helpen

We beschouwen onze junioren niet als studenten, maar eerder als medewerkers die samen hetzelfde doel nastreven. Om dit doel te kunnen bereiken, moeten ze elkaar helpen bij het oplossen van problemen of uitdagingen. Dit proces helpt hen om zelfstandig te zoeken naar de meest geschikte oplossing voor het probleem in kwestie. Dit is een cruciale vaardigheid aangezien technologieën voortdurend evolueren en we ons gedurende onze hele carrière moeten blijven bijscholen.

4. BeCode’s regels: er hard, maar toch veilig tegenaan gaan

Onze junioren genieten veel vrijheid, maar ook vrijheid kent grenzen. BeCode biedt een leermethodiek aan waarbij elke student fungeert als de drijfveer van zijn/haar opleiding, maar net als in een bedrijf gelden er regels om het leerproces van de groep te optimaliseren. Niets bijzonders eigenlijk: elke dag op tijd komen, achter je woorden staan, falen omarmen, elkaar helpen, bijdragen aan het zoeken naar oplossingen eerder dan het creëren van drama of problemen, inzetten op constructieve feedback én communiceren.

 

5. Pragmatisme: zoveel mogelijk interacties met lokale bedrijven

Om ons doel te kunnen bereiken, is het van vitaal belang om relevant te blijven én steeds op de hoogte te zijn van de lokale arbeidsmarkt. Onze campussen zijn gemakkelijk bereikbaar. Ook liggen ze in de buurt van treinstations en het lokale ecosysteem van bedrijven en startups. Dit stelt ons in staat om de afstand tussen de studenten en de bedrijven te verkleinen. Zo hebben we bijna dagelijks interacties met bedrijven die onze studenten willen ontmoeten en aanwerven.

6. Oplossingsgerichte mindset: try babies, geen cry babies

Mensen zijn gewoontedieren. We hopen steeds dat alles gaat zoals gepland, maar wanneer gebeurt dat ook echt? Nooit. Omarm problemen want elk probleem brengt een kans met zich mee. Verwacht steeds het onverwachte. In het leven gaat alles nu eenmaal niet altijd zoals gepland. We kunnen hier triestig om zijn of we kunnen leren om uit onze comfortzone te treden en deze energie te kanaliseren in het zoeken naar oplossingen, eerder dan medelijden te hebben met onszelf.

 

7. Dagelijkse ingrediënten: wederzijdse hulp, vriendelijkheid en 100% individuele inzet

Bij BeCode willen we dat je risico’s neemt én durft te falen. FAIL staat namelijk voor “first Attempt In Learning” (A.P.J. Abdul Kalam). Onze hele staf zorgt ervoor dat de groep snel een zelfvoorzienend team wordt waarin solidariteit en positivisme centraal staan. Ze creëren als het ware een omgeving waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om risico’s te nemen en dus durft bij te leren. Dus: kom opdagen, probeer, faal, leer en dit opnieuw en opnieuw. Zet door en uiteindelijk zal je de nagel op de kop slaan!

 

Onze inspiratiebron…

“Onderwijs me, niet door me feiten te laten onthouden, maar door me te leren hoe ik tussen de regels door moet lezen, hoe ik kritisch moet denken, hoe ik diepgaand moet begrijpen. Onderwijs me door me te respecteren. Onderwijs me door me als een mens te behandelen. Onderwijs me door me te laten zien dat je net als ik fouten maakt. Onderwijs me door te laten zien dat ik niet perfect ben, en jij ook niet…”

Najwa Zebian, Mind Platter