BeCode's Pedagogisch Kader

De zeven pijlers van onze pedagogie

Onderwijs me, niet door me feiten te laten onthouden, maar door me te leren hoe ik tussen de regels door moet lezen, hoe ik kritisch moet denken, hoe ik het diepgaand moet begrijpen. Onderwijs me door me te respecteren. Onderwijs me door me als een mens te behandelen. Onderwijs me door me te laten zien dat je net als ik fouten maakt. Onderwijs me door te laten zien dat ik niet perfect ben, en jij ook niet…

 

– Najwa Zebian, Mind Platter

BeCode’s pedagogische aanpak evolueert voortdurend en steunt op zeven pijlers die het leerproces van de groep moeten vergemakkelijken en beschermen, én die iedereen moeten helpen om de soft skills van een echte digitale paracommando te ontwikkelen. 

Ons doel bestaat eruit om van elk van onze studenten om te vormen tot een betrouwbare teamplayer, maar evenzeer om zijn/haar leergierigheid te prikkelen én hem/haar te stimuleren een oplossingsgerichte mentaliteit te ontwikkelen.

De zeven pijlers zijn:

1. Actieve leermethodes

Leren door te doen.

 

Bij BeCode leren mensen al doende. Ze leren individueel of in groepsverband experimenteren met concrete projecten.

Onze leeromgeving kan vergeleken worden met die van een kantoor. Onze studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerven van hun vaardigheden en worden hierbij ondersteund door onze coaches. 

2. Gedifferentieerd leren

De student als project

Onze coaches interviewen regelmatig de juniors om zo op de hoogte te blijven van hun persoonlijk traject én hen de mogelijkheid te bieden om moeilijkheden, twijfels, ideeën of persoonlijke kwesties met hen te bespreken. 

Voor het grootste deel van het project volgen we een gezamenlijk traject. Toch bieden de coaches, indien relevant, leerlingen met moeilijkheden of meer gevorderde behoeften ook extra materiaal aan.

3. Meta-leren

Help jezelf door anderen te helpen.

 

De juniors worden niet beschouwd als studenten, maar eerder als medewerkers die samen hetzelfde doel moeten bereiken. Hiervoor moeten ze elkaar helpen bij het oplossen van problemen of uitdagingen. Dit helpt hen om zelfstandig te zoeken naar de geschikte oplossing voor het probleem. 

Daarvoor moeten ze elkaar helpen bij het oplossen van uitdagingen.

Dit proces helpt onze studenten te begrijpen hoe ze het beste kunnen leren en hun autonomie in het leren te ontwikkelen.

Dit is een cruciale vaardigheid, aangezien de technologieën voortdurend evolueren en we ons gedurende onze hele carrière moeten blijven bijscholen.

4. De BeCode regels

Er hard, maar toch veilig tegenaan gaan

Een student bij BeCode geniet veel vrijheid. Maar ook vrijheid kent grenzen.

Terwijl BeCode een leermethodiek aanbiedt waarbij elke student fungeert als drijfveer van zijn/haar opleiding, zijn er net als in een bedrijf regels om het leerproces van de groep te optimaliseren.

Niets bijzonders eigenlijk: elke dag op tijd komen, achter je woorden staan, falen omarmen, elkaar helpen, bijdragen aan het zoeken naar oplossingen eerder dan het creëren van drama of problemen, inzetten op constructieve feedback én communiceren.

5. Pragmatisme

Zoveel mogelijk interacties met lokale bedrijven.

 

Om ons doel te kunnen bereiken, is het van vitaal belang om relevant te blijven én steeds op de hoogte te zijn van de lokale arbeidsmarkt. 

Onze campussen zijn gemakkelijk bereikbaar. Ook liggen ze in de buurt van treinstations en het lokale ecosysteem van bedrijven en startups. 

Dit stelt ons in staat om de afstand tussen de studenten en de bedrijven te verkleinen. Zo hebben we bijna dagelijks interacties met bedrijven die onze studenten willen ontmoeten en aannemen. 

6. De oplossingsgerichte mindset

We streven naar try babies en geen cry babies

Mensen zijn gewoontedieren. We hopen steeds dat alles gaat zoals gepland, maar wanneer gebeurt dat ook echt? Nooit.

Omarm het probleem want elk probleem brengt een kans met zich mee. 

Verwacht steeds het onverwachte. In het leven gaat alles nu eenmaal niet altijd zoals gepland. We kunnen hier triestig om zijn of we kunnen leren om uit onze comfortzone te treden en deze energie te kanaliseren in het zoeken naar oplossingen, eerder dan medelijden te hebben met onszelf. 

7. De dagdagelijkse Ingrediënten

Vriendelijkheid + wederzijdse hulp + 100% individuele inzet.

 

Bij BeCode willen we dat je risico’s neemt én durft te falen. FAIL staat namelijk voor “first Attempt In Learning” (A.P.J. Abdul Kalam).

Onze hele staf zorgt ervoor dat de groep snel een zelfvoorzienend team wordt waarin solidariteit en positivisme centraal staan. Ze creëren als het ware een omgeving waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om risico’s te nemen en dus bij te leren. 

Dus: kom opdagen, probeer, faal, leer en probeer het opnieuw en opnieuw. Zet door en uiteindelijk zal je de nagel op de kop slaan!

Word bij BeCode een leergierige, betrouwbare teamspeler die oplossingsgericht kan werken, klaar dus om de digitale arbeidsmarkt te betreden. 

Onderwijspartners

BeCode werkt samen met vele andere onderwijspartners waaronder: