Digiskills op maat: SAP Ghent

(Pilot 1/06/2021 - 31/05/2023)

De komende jaren zal de nood aan digitale vaardigheden in zowat elke job toenemen. Toch aarzelen bedrijven tot op heden om in deze broodnodige vaardigheden te investeren. Door de krachten te bundelen met de stad Gent, hoopt BeCode meer inzicht te verwerven in de aard van de kloof en de twijfels die heersen bij werkgevers en werknemers. Deze inzichten zullen op hun beurt fungeren als de drijvende kracht achter de ontwikkeling van een opleidingstraject, gericht op het dichten van de kloof.

IMG_9039-orange-classe-scaled.jpg

SAP Ghent

Het gevraagde niveau van digitale vaardigheden zal de komende jaren in nagenoeg elke job stijgen. Toch beschikken werknemers vandaag de dag niet altijd over de broodnodige digitale vaardigheden om hun job naar behoren uit te oefenen. Omdat het ontbreken van de juiste vaardigheden een ernstige rem plaatst op een snelle digitalisering, mogen we verwachten dat bedrijven in toenemende mate zullen investeren in deze digitale skills, alsook in het aanwerven en bijscholen van medewerkers met digitaal potentieel. Desalniettemin blijft deze drempel tot op heden erg groot.

In dit project willen we daarom niet alleen grondig de digitale skills gap in kaart brengen, maar ook wat de remmingen zijn bij zowel werkgevers als werknemers om hiermee (op grote schaal) aan de slag te gaan. Vervolgens trachten we een tiental bedrijven, die openstaan voor het reskillen van hun werknemers, via een pilootproject hun digitale vaardigheidskloof te helpen dichten.

Om dit doel te kunnen nastreven, werken we, op basis van onze praktijkervaring, een totaalaanpak op maat uit.

Deze omvat:

  • Een grondige sensibilisering met het oog op het wegwerken van de geïdentificeerde obstakels en het tastbaarder maken van de opportuniteiten (en dit aangepast aan elke doelgroep).
  • Een analyse van de skills gap en het nodige opleidingsaanbod.
  • Een voorstel van een concrete en modulaire opleiding, met name rond de competenties die vereist zijn om met een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) aan de slag te gaan, als eindgebruiker of om de implementatie en het onderhoud van het systeem in goede banen te leiden.
  • Een modulair opleidingstraject, met inbegrip van de rekrutering van werkzoekende deelnemers (eventueel aangevuld met bestaande medewerkers van de partnerbedrijven), het continue verwerven van feedback, het bijsturen van het opleidingsaanbod alsook de matchmaking met de partnerbedrijven om tot een maximale doorstroom naar de arbeidsmarkt te komen.

Gezien de grote vraag naar profielen met kennis van het nieuwe ERP-systeem van marktleider SAP 4/HANA én het unieke samenwerkingsverband met het People To Work-programma, zal het pilootproject in deze context uitgewerkt worden.

Om de digitale kloof én de remmingen bij werkgevers en werknemers in kaart te kunnen brengen, richten we ons voornamelijk op consultancybedrijven en bedrijven die gebruik maken van SAP als ERP-systeem.

Werkzoekenden met enige bedrijfservaring én werknemers die een digitale component wensen toe te voegen aan hun skillset om een nieuw, future-proof carrièrepad te bewandelen, verwelkomen we dan weer graag in ons pilootproject.

Neem contact met ons op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!